Academic integrity : uczciwość jako ważna kompetencja osoby wchodzącej na rynek pracy

Lupina-Wegener, Anna (Haute école d’ingénierie et de gestion du canton de Vaud, HES-SO // Haute Ecole Spécialisée de Suisse Occidentale) ; Czupala-Chudzicka, Agata (Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski, Katowice) ; Grabowski, Damian (Instytut Psychologii Uniwersytet Śląski, Katowice)

Celem badań przeprowadzonych wśród szwajcarskich i polskich studentów było porównanie dokonanej przez nich oceny klimatu uczciwości na uczelniach w obydwu krajach. Uwagą objęto także obserwowaną przez studentów częstotliwość zachowań nieetycznych. Postawione hipotezy dotyczyły ich subiektywnego stosunku do zjawiska ściągania oraz wyrażanych przez nich intencji do nieuczciwych zachowań, w tym skłonności do nieetycznych zachowań w przyszłej pracy zawodowej. Wyniki badań wskazują na istnienie istotnych różnic między ocenami dokonywanymi przez Szwajcarów i Polaków. Dowodzą one niższej oceny klimatu uczciwości w Polsce, większej częstotliwości zachowań nieetycznych na uczelni, bardziej pozytywnego stosunku do zjawiska ściągania i wyższych skłonności do zachowań nieuczciwych oraz do bierności wobec nich w przyszłości wśród studentów polskich uczelni.


Type de conférence:
full paper
Faculté:
Economie et Services
Ecole:
HEIG-VD
Institut:
Institut Interdisciplinaire du Développement de l’Entreprise
Classification:
Economie/gestion
Adresse bibliogr.:
Poland, 21 May 2015
Date:
Poland
21 May 2015
2015
Pagination:
13 p.
Publié dans:
Proceedings of Konferencja "Wyzwania - Kompetencje - Innowacje"
Le document apparaît dans:

Note: The status of this file is: restricted


 Notice créée le 2016-01-08, modifiée le 2020-10-27

Fulltext:
Télécharger le document
PDF

Évaluer ce document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Pas encore évalué)